Visie

https://www.mariavreugde.be/wp-content/uploads/2020/10/visie-icons-02.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Op onze warme, veilige school
mag je zijn zoals je bent.

Samen zorgen we voor de nodige groeikansen en uitdagingen, zodat je je als kind kan ontplooien.

We willen jou graag helpen
om je hart te openen
voor jezelf, de ander en God
en om met vertrouwen en respect
je eigen toekomst tegemoet te gaan.

Geloof het maar:
jou wacht een boeiend avontuur!

*Klik op de figuurtjes binnen deze tekening om meer informatie over onze visie te vernemen.

Welkom Multicultureel Hart - warme school Bank - rust Duif - hoop Boom - groene omgeving Rugzak - uniek Wegwijzer - toekomst Gieter - groeien Bloemen Vlieger - dynamiek De leerkracht - professional De ouders - betrokkenheid Verrekijker - wereld Bal en springtouw - bewegen Landkaart - uitdaging Juf - veilig Zon - stralen

Welkom

Welkom op Mariavreugde!

Multicultureel

We staan open voor andere levensvisies en levenshoudingen.

Hart - warme school

Respect- en liefdevol omgaan met alle kinderen,
volwassenen en onze omgeving is een basishouding.

Bank - rust

Het dagelijkse leven kan druk zijn.

We leren onze kinderen hoe en waar
ze rust kunnen vinden.

Duif - hoop

We besteden aandacht aan en staan open
voor het goede in onszelf,
de andere en God.

We werken hoopvol samen aan een tolerante maatschappij waar iedereen zich geborgen,
verbonden en veilig voelt.

Boom - groene omgeving

We willen van onze school een milieuvriendelijke
en duurzame leef- en leeromgeving maken.
Er is tijd en aandacht voor gezonde voeding,
sorteren en zuinig omgaan met energie en water.
Kinderen kunnen genieten van buitenactiviteiten
in onze groene avontuurlijke tuin.

Rugzak - uniek

Elk kind is uniek met zijn persoonlijkheid,
talenten en noden.
Het leren en leven op school
is gericht op de harmonische ontplooiing
van het hele kind.

Wegwijzer - toekomst

We stimuleren onze kinderen
om het eigen leerproces
in handen te nemen
en zo elk hun eigen weg te gaan.
We investeren in verschillende vaardigheden
die kinderen nodig hebben
om optimaal te kunnen functioneren
nu en in hun toekomst.

Gieter - groeien

We zorgen voor een rijk aanbod
dat afgestemd is op de noden van elk kind.
Zo krijgt elk kind de nodige aandacht en alle kansen
om op eigen tempo te groeien.

Bloemen

Onze leerkrachten begeleiden de kinderen
in hun totale ontwikkeling.

Vlieger - dynamiek

We juichen initiatief en ondernemingszin
van onze kinderen toe.

De leerkracht - professional

We blijven ons professionaliseren
om op de juiste manier om te gaan
met de noden van elk kind.

De ouders - betrokkenheid

De relatie tussen ouders en de school is belangrijk.

Betrokken ouders bevorderen het welzijn

en de leerwinst van kinderen.

Verrekijker - wereld

Door de wereld rondom ons te observeren
leren we die beter kennen en begrijpen.

Bal en springtouw - bewegen

We hebben op Mariavreugde aandacht
voor sport en spel.
Fysieke fitheid stimuleert het leren.

Landkaart - uitdaging

Er zijn veel paden om een doel te bereiken.
Samen zoeken we de meest passende weg.

Juf - veilig

Vanuit liefde voor jouw kind zorgen we
voor de nodige geborgenheid en veiligheid.

Zon - stralen

Blij, bang, boos, verdrietig ...
wij helpen elk kind stralen van geluk.

Warm
toneelvoorstelling liefde
Bednet
week tegen pesten
Samen
Toneelvoorstelling liefde
Dans tegen pesten
Bednet
Respect
Leerkrachten kleuter
Week tegen pesten
Week tegen pesten
Veilig
Veilig en geborgen tijdens de pauze
Veilig oversteken met juf Lara
Elkaar vertrouwen
Groeikansen
Kleuters in de bib
Samen leren
rekengroepje meester Wim
techniekles
zwemmen met meester Gilles
Uitdagingen
samen leren
podiumkansen
Leren van elkaar
techniekles
rekengroepje met meester Wim
Jezelf zijn
Bednet
Leerkrachten lager
Avontuur
Turnles
Mariavreugde
BasisschoolMariavreugde

Vinkeslagstraat 2
9032 Wondelgem
Tel: 09 253 87 18

https://www.mariavreugde.be/wp-content/uploads/2020/01/BVL-logo-kleur-vooronlinedigitaal-e1579529229714.png