Nieuwsbrief 5 september 2014

5/09/2014

Beste kinderen en ouders,

We wensen iedereen een heel mooi schooljaar 2014-2015 !
Het wordt vast een heel boeiend jaar met veel talenten en bouwers !
Hier volgt informatie die belangrijk is bij de start van het schooljaar.

OM NA TE LEZEN

- het schoolreglement

( document voor de ouders – uitgedeeld in juni – nog verkrijgbaar in het secretariaat )

  • In dit document vind je alle informatie over de school en bijlagen met de schoolkalender, vakantiedagen, de leefregels van de school enz.
  • In de loop van het schooljaar ontvang je wijzigingen van bepaalde richtlijnen ten gevolge van de bouwwerken. ( bijvoorbeeld de ingang van de school, de vorming van de rijen )

OM TE BESTELLEN

- op de achterzijde van deze brief vind je een intekenstrookje voor:

  • de bestelling van turngerei
  • de bestelling van een fluo rugzakhoes

 

SCHOOLSTRAAT
Dank zij het mooie weer was het de eerste schoolweek best aangenaam om te voet of met de fiets op pad te gaan. Dank aan de vele weggebruikers ( voetgangers, fietsers, autobestuurders enz. ) die heel fijn meewerken aan het beleid van onze school en wijs zijn in het drukke verkeer.
De Vinkeslagstraat is niet toegankelijk voor voertuigen bij de start en het einde van de schooldag.
Op het einde van de schooldag verlaten de rijen de school langs de grote poort. Deze toegang is alleen maar op dat moment en enkel door de begeleide rijen te gebruiken.
De enige toegang tijdens de bouwperiode is het kleuterpoortje.

 

OP TIJD OP SCHOOL
Uit respect voor de schoolorganisatie, maar vooral uit noodzaak om goed te volgen op school, is het noodzakelijk dat de kinderen op tijd op school zijn. Het is aan de ouders om die verantwoordelijkheid op te nemen !

 

OPENINGSUREN SECRETARIAAT
Het secretariaat is open van 8.00 tot 16.00 u., ook tijdens de middagpauze.
Op woensdag van 8.00 tot 12.00 u. Je kan ook steeds bellen voor een afspraak. 09 253 87 18

 

INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2015-2016
Voor het huidige schooljaar 2014-2015 zijn nog open plaatsen in de lagere school, de kleuterschool is volzet.
De inschrijvingen voor schooljaar 2015-2016 ( nieuwe leerlingen en instappers geboren in 2013 ) gebeuren als volgt:
- inschrijven van broers en zussen en kinderen van personeel:
in de periode tussen 13 oktober en 24 oktober in het secretariaat ( SIS-kaart meebrengen )
- inschrijven van nieuwe kinderen en nieuwe instappers die geen broer of zus hebben in Mariavreugde:
aanmelden op www.meldjeaan.be: in de periode tussen 30 januari 2015 en 27 februari
nadien in het secretariaat langs komen: in de periode tussen 9 maart en 27 maart

 

RAPPORTEN LAGERE SCHOOL
De leerlingen van de lagere school krijgen een rapport op volgende data:
- eerste leerjaar: 19-09, 26-09, 3-10, 10-10, 17-10
- puntenrapporten:

  • 26-09 voor 5de en 6de, 24-10 voor alle klassen van de lagere school, 5-12 voor 5de en 6de,
  • 19-12 voor alle klassen van de lagere school, 12-02 voor 5de en 6de, 27-02 voor 1ste, 2de, 3de en 4de
  • 13-03 voor 5de en 6de, 3-04 voor 5de en 6de, 8-05 voor 1ste, 2de, 3de en 4de, 10-06 voor 5de en 6de,
  • 30-06 voor alle klassen van de lagere school

- attituderapporten:

  • 26-09 voor 1ste, 2de, 3de en 4de, 28-11 voor alle klassen van de lagere school, 
  • 30-01 voor alle klassen, 20-03 voor 5de en 6de, 3-04 voor 1ste, 2de, 3de en 4de, 5-06 voor 5de en 6de

 

GEVONDEN VOORWERPEN
Juf Hilde van de opvang zorgt voor de ( vele ! ) gevonden en verloren voorwerpen van de kinderen op onze school.
Wanneer de ouders de kledingstukken en het materiaal naamtekenen, is er nauwelijks een probleem. Dan vinden die stukken het juiste kind terug ! Gemarkeerde stukken worden door juf Hilde aan de klastitularis bezorgd.
Voor niet getekende stukken is het heel wat moeilijker. Ze worden een tijd bijgehouden. Ouders kunnen een kijkje nemen in de “ verloren hoek “ ( aan de trap ). Na een tijd wordt het materiaal weggebracht naar een organisatie die zorgt voor kinderen. Je kan steeds terecht bij juf Hilde. Ze zal je helpen.

 

OPVANG
Een vraagje van onze begeleiders in de opvang ivm de jongste kleuters: voorzie in de schooltas reservekledij en zo nodig een pamper en vochtige doekjes.
Reservekledij is welkom ! We hebben vooral nood aan onderbroekjes, shorts, lange broeken en kousjes.
De kinderen mogen in de opvang geen eigen speelgoed meebrengen. Dat raakt gemakkelijk verloren.
Dank je wel !

 

WOENSDAGNAMIDDAG
Voor de leerlingen vanaf het eerste leerjaar wordt de opvang op woensdagnamiddag georganiseerd in basisschool De Regenboog. De opvang voor de kleuters is nog steeds elke woensdag in Mariavreugde.
De leerlingen voor de opvang in De Regenboog gaan in rij met een begeleider van Mariavreugde naar basisschool De Regenboog in de Sint-Sebastiaanstraat. Ze nemen hun lunch mee om daar op te eten.
Vertrek van de rij onmiddellijk na het belsignaal van 12.05 u.
Prijzen: – enkel eetmaal (tot 13.00 u.) € 0.90
- minder dan 3 uur: € 2.87
- 3 tot 6 uur: € 4.30
Korting mogelijk aan de hand van jaarlijks belastbaar inkomen.
De ouders krijgen via hun kind een overschrijvingsformulier.
Meer info: 09 253 84 19 of regenboog@gent.be
Voor de leerlingen van de lagere school is geen opvang voorzien in Mariavreugde.
De opvang van de kleuters op woensdagnamiddag is altijd voorzien in Mariavreugde.

 

VAKANTIEOPVANG
Tijdens de schoolvakanties is zeker vakantieopvang voorzien op onze school, voor kleuters en leerlingen van de lagere school. De intekenbrief voor de studiedag van 6 oktober en voor de herfstvakantie volgt eerstdaags.

 

SCHOOLTOELAGE
Aanvraagformulieren zijn te bekomen in het secretariaat.

 

NIEUWS OVER DE BOUW
Het gaat goed vooruit en de aannemer is goed op schema.
De kleuterzone en het afdak zijn nog niet opgeleverd en kunnen nog niet door de school gebruikt worden.

 

BESTELLING VAN DE FLUO RUGZAKHOES EN HET TURNGEREI

Het formulier voor de bestelling van de fluo rugzakhoes en het turngerei kan afgegeven worden in de klas tot en met 9 september.

Hier kan je het downloaden.