EETFESTIJN op zaterdag 11 oktober 2014

De maaltijden worden verzorgd door ons schooleigen personeel !

Hoe bestellen ?
Door het intekenkaartje en gepast geld af te geven aan de klastitularis tegen 3 oktober. Bij directie of in secretariaat afgeven eveneens mogelijk !

De opbrengst van deze activiteit wordt gebruikt om de uitstappen voor de kleuters en de leerlingen te steunen.

Nieuws uit Sart-lez-Spa

De kinderen van het zesde leerjaar zijn om 11:00 deze voormiddag aangekomen in hun verblijf “La Sapinière” te Sart-lez-Spa.

De bosklassen kunnen beginnen!

Verder nieuws volgt via de blog van de bosklassen.