Algemene info


Ga naar Schoolbestuur
Ga naar CLB
Ga naar Openluchtklassen
Ga naar Tarieven
Ga naar Schoolraad
Ga naar Schoolreglement

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop.

De vzw Katholieke Vrije School te Wondelgem (personele unie met vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent) is eigenlijk de organisator van het onderwijs in onze school:

 • Dhr. Raf De Rycke – Voorzitter
 • Dhr. Koen Oosterlinck – Gedelegeerd bestuurder
 • Br. Luc Lemmens – Bestuurder
 • Dhr. Nicolas Vandeweerd – Bestuurder
 • Dhr. Stefan Van Sevecotte – Bestuurder
 • Dhr. Yves Demaertelaere – Bestuurder en sectorverantwoordelijke  gewoon onderwijs
 • Br. Frans Van Hoorde – Bestuurder
 • Br. Louis Verschueren – Bestuurder
 • Br. Veron Raes – Bestuurder
 • Mevr. Greta Dhondt – Bestuurder
 • Dhr. Rik Goetinck – Bestuurder
 • Mevr. Bea Cantillon – Bestuurder
 • Dhr. Paul Gemmel – Bestuurder
 • Dhr. Herman Van Rompuy – Bestuurder
Terug naar boven

CLB – Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leraren en directies beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijke werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Naargelang de plaatselijke behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn. Deze deskundigen werken in teamverband om je op verschillende domeinen te begeleiden:

 • op het vlak van leren en studeren
 • op het vlak van je schoolloopbaan
 • op het vlak van preventieve gezondheidszorg
 • op het vlak van je sociaal-emotionele ontwikkeling

Ouders en leerlingen kunnen steeds een afspraak maken met het CLB.

CLB school arts :
Mevrouw Fien Suy
fiensuy@vclbgent.be

CLB-contactpersoon kleuterschool en lagere school :
Mevrouw Jo Lenders
jo.lenders@vclbgent.be

CLB verpleegkundige :
Mevrouw Stefanie Van Gansbeke
stefanievangansbeke@vclbgent.be

Jo Lenders is op donderdagvoormiddag en vrijdag aanwezig op school.
Graag vooraf bellen naar de school of het CLB-centrum (09/277 84 00) om een afspraak te maken.

Terug naar boven

Openluchtklassen:

Zeeklassen in het vierde leerjaar

In het voorjaar vertrekken de leerlingen en leerkrachten van het vierde leerjaar met de trein op zeeklas.
Ze verblijven van maandag tot en met vrijdag in ‘Horizon vzw, De Duinpieper’ te Bredene.
Het vakantiecentrum ligt op een tiental minuten wandelen van het strand en biedt met zijn lekkere maaltijden, gezellige kamers en hartelijke uitbaters de ideale locatie om de kust te verkennen.
De kinderen doen allerlei activiteiten en ontdekken zo het strand, de zee en de duinen.
Tijdens hun verblijf spelen ze een leerrijk strandspel, helpen ze de garnaalvisser en proeven ze verse garnalen, zwemmen ze in het zoutwaterbad van Oostende, brengen ze een bezoekje aan Sea-Life en beleven ze nog veel meer.
Ze genieten van een onvergetelijke, leerrijke en uitdagende vijfdaagse aan de Belgische kust.

Sportklassen in het vijfde leerjaar

In het voorjaar vertrekken de leerlingen en leerkrachten van het vijfde leerjaar met de bus op sport-plattelandsklas.
Ze verblijven van maandag tot en met vrijdag in ‘Green Valley’ te Teuven, gelegen in de Voerstreek. De Voerstreek is een prachtig stukje Vlaanderen.
Teuven is een pittoresk dorpje gelegen in het Gulpdal in een heuvelend landschap. Het ligt temidden van de stedendriehoek Luik – Aken – Maastricht.
Ze logeren bij een biologische melkveehouder. Zijn oude varkensstallen kregen een nieuwe bestemming. Na een serieuze opknapbeurt werden ze een uit de kluiten gewassen gastenverbijf met alle modern comfort.
Ze leren deze sprookjesachtige streek beter kennen en gaan op bezoek bij een fruitteler, een melkveehouder en een mergelatelier met
doe-activiteit. Een spelletje boerengolf in de weiden tussen de koeien en de boerenbowling in de oude stal zorgen voor gegarandeerd plezier!
Ze genieten van een onvergetelijke, leerrijke en uitdagende vijfdaagse in de Voerstreek.

Tarieven

Verplicht Prijs

Zwemlessen

Eerste semester voor het 3de en 4de leerjaar, tweede semester voor het 2de en 6de leerjaar, om de 14 dagen (vervoer naar het zwembad Rooigem + toegang)
Alle kinderen zwemmen mee en gaan mee naar het zwembad.
Indien je kind toch niet meezwemt kan dit alleen met een doktersbriefje gemotiveerd worden. Anders wordt de zwembeurt aangerekend.

Voor schooluitstappen, sportdag(en), zwemlessen en toneelvoorstellingen wordt per schooljaar maximum aangerekend:

Turnkledij

Broekje en t-shirt
Broekje
T-shirt

.

€  3 per beurt (6de leerjaar gratis)
.
.
.
.

kleuteronderwijs: max. € 45
lager onderwijs: max. € 90

.

€ 14
€ 7
€ 7

Niet verplicht Prijs

Middagtoezicht

Warme maaltijd kleuters

Warme maaltijd lagere school

Soep

Melk

Ochtendopvang 7.00 – 8.10

Avondstudie/opvang 15.45 – 17.00

Avondstudie/ opvang 15.45 – 18.00

Op vrijdag is er enkel opvang.

Woensdagnamiddag 12.20 – 14.00

Woensdagnamiddag 12.20 – 16.00

Te laat afhalen na 18.00 en op woensdag na 16.00 -> € 10,00/begonnen kwartier.

€ 1

€ 3,25

€ 4

€ 0,50

€ 0,30

€ 1,05

€ 1,70

€ 3,15

.

€ 2,10

€ 4,75

.

Meerdaagse uitstappen

Prijs

Max. € 440 per kind voor volledige duur lager onderwijs

Zeeklassen 4de leerjaar

Plattelandsklassen 5de leerjaar

+/- € 190

+/- € 190

Terug naar boven

Schoolraad

In de schoolraad zetelen ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers uit Wondelgem, telkens drie personen per geleding. Samen met het schoolbestuur en de directie wordt overlegd en onderhandeld over verschillende onderwerpen rond onderwijs en opvoeding van de kinderen in Mariavreugde. De leden van de schoolraad werden democratisch verkozen en nemen een mandaat van vier jaar op.

Ouders die graag een belangrijk thema ter sprake brengen, kunnen dat steeds melden aan de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad of aan de voorzitter van de ouderraad. Eventueel wordt die vraag of suggestie dan opgenomen als agendapunt in de schoolraad.

De schoolraad vergadert een drietal keer per schooljaar.

Samenstelling schoolraad 2017-2021

Voor de directie:

Voor de ouders:

Voor de leerkrachten:

Voor de lokale gemeenschap:

 • Annemie Versprille
 • Geert Termote
 • Steven Vandemaele

Terug naar boven

Schoolreglement

Schoolreglement 2019-2020

Onderwijsregelgeving 2019

Terug naar boven