Nieuws

Inschrijven voor opvang van 4 tot en met 14 mei 2020 via link

Geplaatst

29 april 2020

Beste ouders,

Al sinds 16 maart liggen de lessen op school noodgedwongen stil …
Gelukkig konden we ondertussen toch aan de slag met ‘onderwijs op afstand’, digitaal en/of via pakketten en werkboeken.
We zijn er ons echter van bewust dat dit voor alle partijen niet eenvoudig is. Bijsturing was en is daarbij voortdurend nuttig en nodig.
Alvast bedankt voor ieders medewerking hierbij.

De voorbije weken werd er opvang voorzien voor gezonde kinderen wiens ouders niet thuis konden werken en voor gezonde kinderen uit kwetsbare gezinnen.
Ook de komende weken willen we die opvang verder laten doorgaan.

We hebben de intentie om vanaf 15 mei terug onderwijs op school te voorzien voor de kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar.
Wij evalueren momenteel hoe we dit kunnen realiseren rekening houdend met alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Voor de komende periode kunnen we nog steeds geen warme maaltijden voorzien.
De kinderen brengen hun boterhammen, een stuk fruit, eventueel een koekje en een flesje water mee naar school.

 

Met de volgende link kan u uw kind(eren) inschrijven voor de periode van 4 mei tot 14 mei.

https://forms.gle/RLdwm5ggijdw7PNu9

 

Gelieve uw kind(eren) voor 1 mei om 12 uur ’s middags in te schrijven.

 

Voor de periode na 14 mei ontvangt u een nieuwe link.

 

Mocht de situatie nog wijzigen ten gevolge van bijkomende maatregelen, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Laat ons de komende weken proberen om elkaar te steunen en vooral zo positief mogelijk om te gaan met de situatie.

Houd het gezond en zorg goed voor elkaar.

Vriendelijke groeten,

Ann Savat, directeur