Hart vol kleur!

Posted on Posted in Nieuws

HART VOL KLEUR

Op 14 februari startte ons project ‘Hart vol kleur’. Op vrijdag 1 maart sloten we dit af met een grote viering op de speelplaats. Alle kinderen van de hele school namen hieraan deel. De verschillende klassen stelden hun werkjes voor, we zongen liedjes met begeleiding van Muza├»ek, groot toonde zijn hart voor klein, drie reuzegrote panelen met ruim 700 harten vol kleur werden plechtig onthuld.

Een prachtig slotmoment van een geslaagd project!